Vartotojo vadovas PHILIPS 42PFL7675H

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 42PFL7675H. Mes tikimės kad ši PHILIPS 42PFL7675H vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 42PFL7675H.


PHILIPS 42PFL7675H : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1782 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 42PFL7675H QUICK START GUIDE (1554 ko)
   PHILIPS 42PFL7675H (4421 ko)
   PHILIPS 42PFL7675H QUICK START GUIDE (1554 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 42PFL7675H

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 32PFL76x5H 42PFL76x5H 46PFL76x5H 32PFL76x5K 42PFL76x5K 46PFL76x5K LT Naudotojo vadovas www. philips. com/support Model Serial Österreich België/Belgique Hrvatska Ceská republika Danmark Estonia Suomi France Deutschland Magyarország Hrvatska Ireland Italia Latvia Lithuania Luxemburg/Luxembourg Nederland Norge Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige Suisse/Schweiz/Svizzera Türkiye United Kingdom 0800 180 016 80080190 00800 11 544 24 01 6403 776 800142840 3525 8759 6008600 09 2311 3415 0805 025 510 0800 000 7520 0 0800 3122 1280 0680018189 0800 222778 01 601 1777 800 088774 +7 727 250 66 17 52737691 67228896 40 6661 5644 0800 0230076 22 70 81 11 00800-311-13-18 800 780 903 0800-894910 0318107125 (495) 961-1111 +381 114 440 841 0800 004537 00386 12 80 95 00 900 800 655 08 5792 9100 0800 002 050 0800 261 3302 General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036 0-800-500-697 Numero Verde local local local Ortsgespräch/Appel local Gratis nummer Lokalsamtale Pozosta?e produkty RTV oraz AGD Chamada Grátis Apel gratuit Apel local 0. 15 USD/minute Lokalni poziv Bezplatný hovor lokalni klic Teléfono local gratuito solamente para clientes en España Lokalsamtal Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France ehiriçi arama free National rate Lokalni poziv Bezplatný hovor Lokalt opkald kohalik kõne tariifi paikallispuhelu numéro sans frais gebührenfreier Anruf Ingyenes hívás free This information is correct at the time of press. For updated information, see www. philips. com/support. 1 Pradia Televizoriaus apvalga Svarbu Vietos TV parinkimas Svarbiausios gaminio savybs Gauti daugiau informacijos 4 4 10 13 14 15 6 Trikci diagnostika ir salinimas 69 Susisiekite su mumis Bendros su TV susijusios problemos Su TV kanalais susijusios problemos Su vaizdu susijusios problemos Su garsu susijusios problemos Su HDMI prijungimu susijusios problemos USB rysio problemos Tinklo rysio problemos 69 69 69 70 70 71 71 71 2 Naudokite savo TV Apvalga Sone esantys valdikliai ir indikatoriai Nuotolinio valdymo pultas Baziniai TV meniu Televizoriaus irjimas irkite prijungt rengin , , Ambilight" naudojimas Mgautis , , Net TV" 16 16 16 16 19 20 23 23 24 31 32 32 33 33 34 36 36 7 Techniniai duomenys Apvalga Galia ir primimas Ekranas ir garsas Ekrano skiriamoji geba Multimedija Jungiamumas Matmenys 72 72 72 72 72 73 73 74 3 Naudokite daugiau TV funkcij 31 Naudokits teletekstu Mgstamiausi kanalai EPG naudojimas Naudoti laikmacius ir laikrodius Subtitr naudojimas Prijimas prie multimedijos , , Scenea" naudojimas Visapusiskas prijimas 8 Rodykl 76 4 TV sranka 38 Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus 38 Pakeisti kanalo nustatymus 39 Kanal diegimas 41 Pakeiskite kalbos nustatymus 42 Nustatyti tinkl 43 Pakeiskite kitus nustatymus 47 naujinti programin rang 48 Is naujo diegti televizori 50 5 Prijunkite prie TV Pirma jungtis Apie laidus TV jungci perira rengini prijungimas Prijunkti daugiau rengini , , Philips EasyLink" naudojimas Naudokite CAM kiskite SD kortel 51 51 51 53 55 61 64 67 68 LT 3 Lietuviskai Turinys 1 Pradia Televizoriaus apvalga Nuotolinio valdymo pultas Atidaryti arba udaryti Pradios meniu . Naudodamiesi pradios meniu galite lengvai prieiti prie prijungt rengini, vaizdo ir garso nustatym ir kit nauding funkcij. Reguliuoti garsum. Atidaryti arba udaryti Narsymo meniu . Perjungiami TV kanalai. Narsymo meniu galite prieiti prie Teleteksto, TV kanal sraso arba Elektroninio program vadovo (EPG)*. *EPG galimas ne visose salyse. LT 4 Atidaryti arba udaryti Parinkci meniu Parinkci meniu galima patogiai keisti nustatymus pagal ekrane matom vaizd. . Atgal . Grti ankstesn TV kanal arba meniu. Paspauskite ir laikykite, kad galtumte toliau irti TV. Atidaryti arba udaryti Patirties meniu Patirties meniu galite prieiti prie danai naudojam nustatym rinkinio. . Raudonas Nordami pasirinkti raudon parinkt, naudokits Interaktyviosios TV paslaugomis* arba pairkite TV demonstracinius klipus. [. . . ] Jei pirmsyk prisijungiant prie [Narsyti kompiuter. ] , tinklas nediegtas, prasideda jo diegimas. Nordami naudoti PC tinkl Pagrindiniame meniu pasirinkite [Narsyti kompiuter. ], tada paspauskite OK. Kai kompiuteris ir marsruto parinktuvas jungti, TV rodo daugialyps terps serverio turin is js kompiuterio. Ekrane matydami kompiuterio turin, pasirinkite norim paleisti rinkmen ir paspauskite OK. Nuotrauk perira Paspauskite Narsymo mygtukai nuotraukai pasirinkti, o tada paspauskite OK. Nordami jungti pauz arba sustabdyti rinkmenos atkrim, dar kart paspauskite OK. Nordami pereiti prie ankstesns ar paskesns rinkmenos, paspauskite arba . Paspauskite , kad galtumte pasinaudoti siomis funkcijomis: [Rodyti informacij]: rodyti rinkmenos informacij. [Sukti]: pasukti rinkmen. Muzikos klausymas Paspauskite Narsymo mygtukai muzikos rasui pasirinkti, o tada paspauskite OK. Paspauskite , kad galtumte pasinaudoti siomis funkcijomis: [Isjungti]: sustabdyti grojim. [Maisymas jungtas] / [Maisymas isjungtas]: jungia arba isjungia dain leidim atsitiktine tvarka. Vaizdo ras perira Paspauskite Narsymo mygtukai vaizdo rinkmenai pasirinkti, o tada paspauskite OK. Jei norite atsukti arba greitai sukti pirmyn rinkmen, paspauskite arba . Kai vaizdo rasas leidiamas, paspauskite , kad galtumte pasinaudoti siomis funkcijomis: [Isjungti]: sustabdyti. [Maisymas jungtas] / [Maisymas isjungtas]: jungia arba isjungia vaizdo ras leidim atsitiktine tvarka. LT 35 Skaitmenini radijo kanal klausymas NonPu blish Jei galima skaitmenin transliacija, diegimo metu skaitmeniniai radijo kanalai diegiami automatiskai. Jei norite iseiti is , , Scenea", paspauskite bet kur mygtuk. Visapusiskas prijimas galinti visapusisk prijim NonPu blish , , Scenea" naudojimas Suaktyvinkite , , Scenea" NonPu blish Galite naudoti funkcij , , Scenea", nordami rodyti nuotrauk kaip TV ekrano uskland. Pastaba: jei miego reimo laikmatis yra isjungtas, ekrano usklanda yra rodoma 240 minuci. Daugiau informacijos apie miego reimo laikmat rasite Use more of your TV (Isnaudokite daugiau TV funkcij) > Use timers and locks (Naudokite laikmacius ir uraktus) > Sleeptimer (Miego reimo laikmatis) (Puslapis 33). Jei js skaitmeninis TV transliuotojas galina, sis TV leidia girdti specialius garsus ir matyti specialius subtitrus turintiems susilpnjusi klaus, bei girdti specialius garsus silpnaregiams. Nordami jungti sias savybes, turite jungti universali prieig, kuri yra [Nuostatos] meniu. Pasirinkite [Sranka] > [TV nustatym] > [Nuostatos] > [Universali prieiga] > [jungta], tada paspauskite OK. Susilpnjusi klausa NonPu blish Kai kurie skaitmeniniai TV kanalai transliuoja specialius garsus ir subtitrus, kurie yra skirti asmenims su susilpnjusia klausa. Jei norite jungti gars ir subtitrus pritaikytus susilpnjusiai klausai (jei manoma) 1. Paspauskite ali mygtuk, kad jungtumte gars ir subtitrus pritaikytus susilpnjusiai klausai, paspauskite raudon mygtuk, nordami isjungti. [. . . ] Transliavimo vaizdas yra nestabilus: Norint pasiekti turin gali reikti naudoti slygins prieigos modul. etikets" reklamins antrasts informacija pasirodo televizoriaus ekrane: Televizorius nustatytas [Parduotuv] reime. Nuimkite elektronin lipduk nustatydami TV [Pradia] reim ir is naujo j paleisdami. Daugiau informacijos rasite Setup the TV (TV sranka) > Change other settings (Pakeisti kitus nustatymus) > TV location (TV vieta) (Puslapis 48). [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 42PFL7675H

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag