Vartotojo vadovas PHILIPS 42PFL4007T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 42PFL4007T. Mes tikimės kad ši PHILIPS 42PFL4007T vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 42PFL4007T.


PHILIPS 42PFL4007T : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1443 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 42PFL4007T QUICK START GUIDE (938 ko)
   PHILIPS 42PFL4007T (1393 ko)
   PHILIPS 42PFL4007T QUICK START GUIDE (938 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 42PFL4007T

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL40x7H/12 PFL40x7K/12 PFL40x7T/12 PFL40x7H/60 PFL40x7T/60 LT Naudotojo vadovas Turinys 1 Pradia TV apvalga TV valdikliai Svarbi informacija Tvarumas inynas ir palaikymas 3 3 4 6 9 10 Rysio problemos Tinklo problemos Susisiekimas su , , Philips" 57 57 58 59 59 59 60 61 61 62 7 Techniniai gaminio duomenys 59 Galia ir primimas Ekranas ir garsas Ekrano skiriamoji geba Multimedija Jungiamumas Papildomi TV laikikliai inyno versija 2 TV naudojimas Televizoriaus irjimas Program vedlio rodymas Medijos perira , , Smart TV" narsymas Interaktyvioji TV 11 11 14 15 17 20 8 Rodykl 63 3 Daugiau TV funkcij naudojimas 22 22 23 26 26 27 29 31 TV pristabdymas TV laid rasymas aidim aidimas Teleteksto perira Urakt ir laikmaci nustatymas , , EasyLink" naudojimas , , Scenea" rodymas 4 TV konfigravimas Vaizdas ir garsas Kanal nustatymai Palydovo nustatymai Kalbos nustatymai Universaliosios prieigos nustatymai Kiti nustatymai Programins rangos naujinimas Numatytj nustatym atkrimas 33 33 34 37 38 39 40 41 41 5 TV prijungimas Apie laidus rengini prijungimas Prijunkti daugiau rengini irkite prijungt rengin Tinklas ir internetas Bendroji ssaja 42 42 43 49 51 52 54 55 55 56 56 6 Trikci diagnostika ir salinimas 55 Bendros problemos Su kanalais susijusios problemos Su vaizdu susijusios problemos Su garsu susijusios problemos LT 2 TV apvalga Didels raiskos televizorius Js televizoriaus ekranas yra didels raiskos (HD), todl raiskiuosius vaizdo rasus galite irti siais ir kitais reimais: HDMI laidu prijungto , , Blu-ray" disk grotuvo, nuskaitancio , , Blu-ray" diskus; HDMI laidu prijungto naujesnio DVD grotuvo, nuskaitancio DVD diskus; nuotolinio HD transliuotojo (DVB-T arba DVB-T2 MPEG4); skaitmeninio didels raiskos imtuvo, sujungto HDMI laidu, kuris didels raiskos vaizd rodo is kabelins ar satelitins televizijos operatoriaus; HDMI laidu prijungtos HD aidim konsols, nuskaitancios HD aidimus. HD demonstracinio vaizdo raso perira Jei norite savo HD TV matyti isskirtin ryskum ir vaizdo kokyb, perirkite HD vaizdo ras, pasiekiam is pradios meniu. Nordami gauti informacijos apie HD kanal pasiekiamum savo salyje, kreipkits , , Philips" atstov arba r. Medijos atkrimas Jei prie televizoriaus prijungsite USB atmintin, galsite mgautis filmais, muzika ir nuotraukomis placiame nepriekaistingai gars perduodancio televizoriaus ekrane. [. . . ] Pasirinkite kanalus, kuriuos norite urakinti arba atrakinti. Miego reimo laikmatis Galite nustatyti, kad prajus nurodytam laikui, TV pradt veikti parengties reimu. Kol skaiciuojamas nurodytas laikas, galite isjungti TV arba is naujo nustatyti miego reimo laikmat. Pasirinkite [Sranka] > [TV nustatym] > [Nuostatos] > [Isjungimo laikmatis]. Tv vertinimas Televizori galima nustatyti taip, kad jis rodyt tik tas programas, kuri reitingas yra maesnis, nei js vaiko amius. Sis apribojimas taikomas tik tiems skaitmeniniams kanalams, kuri transliuotojai nustato program kategorijas atsivelgdami ami. Pasirinkite [Sranka] > [Kanal nustat. ] arba [Palydov nustat. ]. LT 28 3. Visos programos, skirtos vyresniam nei pasirinktas amiui, ublokuojamos. Informacijos apie apsaugos nuo vaik urakt kodus rasite Isnaudoti daugiau TV funkcij > Nustatyti uraktus ir laikmacius > Apsaugos nuo vaik uraktas (Puslapis 28). , , EasyLink" naudojimas K galite nuveikti Pasitelk paangias , , Philips EasyLink" valdymo funkcijas pasinaudokite visais su HDMI-CEC suderinam rengini teikiamas pranasumais. Per HDMI prie TV prijunkite su HDMI-CEC suderinamus renginius ir galsite juos vadyti tuo paciu metu naudodami TV nuotolinio valdymo pult. Galimi pavadinimai: , , Anynet" (, , Samsung"), , , Aquos Link" (, , Sharp") arba , , BRAVIA Sync" (, , Sony"). jungus , , Philips EasyLink" silomos sios funkcijos: Greitasis paleidimas Paleidus su HDMI-CEC suderinam rengin, parengties reimu veikusiame TV jungiamas reikiamas saltinis. Greitasis parengties reimas Kai TV nuotolinio valdymo pulte paspaudiate , TV ir visi su HDMI-CEC suderinami renginiai perjungiami parengties reim. , , EasyLink" nuotolinis valdymas TV nuotolinio valdymo pultu galite valdyti kelet su HDMI-CEC suderinam rengini. Sistemos garso valdymas Jei prijungiate su HDMI-CEC suderinam rengin, kuriame sumontuoti per HDMI ARC prijungti garsiakalbiai, TV garso galsite klausyti per siuos, o ne TV garsiakalbius. Garso sinchronizavimas Jei TV prijungsite prie nam kino sistemos, kad sutapt vaizdo ir garso perdavimo laikas, gars ir vaizd galite sinchronizuoti. Vaizdo kokybs islaikymas Jei veikiant kit rengini vaizdo apdorojimo funkcijoms blogja TV vaizdo kokyb, j islaikyti pavyks jungus , , Pixel Plus Link". Ekrano padidinimas vaizdo rasui su subtitrais Kai kurie rodomi subtitrai gali bti leidiami atskiroje vaizdo apacioje rodomoje juostoje, dl kurios susiaurja vaizdo rodymo sritis. Nordami kuo labiau padidinti vaizdo rodymo srit, galite jungti automatin subtitr paslinkim; tada subtitrai bus rodomi ant vaizdo. Kito renginio perduodamo garso klausymas TV veikiant parengties reimu Galite klausytis prijungto su HDMI-CEC suderinamo renginio per TV garsiakalbius, net jei TV nustatytas parengties reimas. Jums reikia: Per HDMI prijunkite bent du su HDMICEC suderinamus renginius. Tinkamai sukonfigruokite kiekvien su HDMI-CEC suderinam rengin junkite , , EasyLink" junkite , , EasyLink" 1. Pasirinkite [jungta] arba [Isjungta] ir paspauskite OK. rengini valdymas vienu metu Jei prijungsite kelet s nustatym palaikanci HDMI-CEC rengini, visus juos galsite valdyti naudodami TV nuotolinio valdymo pult. LT 29 Lietuviskai Pastaba: sis nustatymas yra sudtingesnis. Sio nustatymo nepalaikantys renginiai nereaguos TV nuotolinio valdymo pulto komandas. Pasirinkite [EasyLink nuotolinis valdymas] > [jungta] arba [Isjungta]. Patarimai: nordami grti prie TV valdymo, paspauskite , tada pasirinkite [irti TV]. [. . . ] Ltas atviras interneto rysys per , , Smart TV" Pabandykite pagerinti signalo kokyb tarp kelvedio ir TV, jei internetu naudojats belaidiu rysiu. Atnaujinkite TV diegdami naujausi programin rang, kad utikrintumte optimali narsymo spart. LT 57 Lietuviskai Js tinklas ltas Jei rysys su kompiuteriu yra belaidis, kaip pagerinti is kelvedio TV perduodam signal kokyb, r. sitikinkite, kad belaidio tinklo netrikdo mikrobang krosnels, DECT telefonai arba kiti arti esantys , , Wi-Fi" renginiai. sitikinkite, kad tinkle veikiancios ukardos leidia belaidiu bdu prisijungti prie TV. Susisiekimas su , , Philips" spjimas: nebandykite televizoriaus taisyti patys. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 42PFL4007T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag