Vartotojo vadovas PHILIPS 32PDL7906H

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 32PDL7906H. Mes tikimės kad ši PHILIPS 32PDL7906H vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 32PDL7906H.


PHILIPS 32PDL7906H : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2649 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 32PDL7906H QUICK START GUIDE (1436 ko)
   PHILIPS 32PDL7906H (2517 ko)
   PHILIPS 32PDL7906H BROCHURE (1964 ko)
   PHILIPS 32PDL7906H QUICK START GUIDE (1436 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 32PDL7906H

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T LT Naudotojo vadovas Turinys 1 Pradia TV apvalga Svarbu Pastangos aplinkosaugos srityje Vietos TV parinkimas inynas ir palaikymas 3 3 6 8 9 10 6 Trikci diagnostika ir salinimas 62 Susisiekimas su , , Philips" Bendros TV problemos TV kanalas Vaizdas Garsas HDMI USB Tinklas 62 62 62 62 63 63 64 64 2 TV naudojimas Valdikliai Televizoriaus irjimas irkite prijungt rengin irkite 3D , , Ambilight" Kompiuterio narsymas naudojant DLNA , , Net TV" ir internetiniai vaizdo rasai aidimai 12 12 14 17 19 20 21 23 26 7 Techniniai gaminio duomenys Galia ir primimas Ekranas ir garsas Ekrano skiriamoji geba Multimedija Jungiamumas Matmenys inyno versija 65 65 65 65 66 67 67 69 3 Daugiau TV funkcij naudojimas TV pristabdymas TV laid rasymas HbbTV pramogos Teleteksto perira Urakt ir laikmaci nustatymas Subtitr rodymas , , Scenea" rodymas , , EasyLink" naudojimas 28 28 29 32 32 34 35 35 36 8 Rodykl 70 4 TV konfigravimas Nustatym asistentas Vaizdas ir garsas Kanalai Meniu kalba Universalios prieigos nustatymas Kiti nustatymai Programins rangos naujinimas Is naujo diegti televizori 39 39 39 40 43 44 44 45 46 5 TV prijungimas Apie laidus rengini prijungimas Prijunkti daugiau rengini Kompiuteriai ir internetas Bendroji ssaja 47 47 48 54 56 61 LT 2 TV apvalga Nuotolinio valdymo pultas Nordami atidaryti arba udaryti meniu , , Find" (Rasti). Meniu , , Find" (Rasti) pasiekite kanal sras. Reguliuoti garsum. Meniu , , Adjust" (Reguliuoti) pasiekite daniausiai naudojamus nustatymus. Perjungiami TV kanalai. Nordami atidaryti arba udaryti meniu , , Text" (Tekstas). [. . . ] Papildomi puslapiai rodomi salia pagrindinio puslapio numerio esancioje juostoje. LT 33 Lietuviskai Jei teleteksto puslapyje yra papildom puslapi, paspauskite arba , nordami juos pasirinkti. Urakt ir laikmaci nustatymas Laikrodis Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane bt rodomas laikrodis. Laikrodio reimo pakeitimas Laikrodio reimas automatiskai sinchronizuojamas su Universaliuoju laiku (UTC). Jei js televizorius negauna UTC perdavim, pakeiskite laikrodio reim [Rankinis]. Pasirinkite [Automatinis], [Rankinis] arba [Priklauso nuo salies], tada paspauskite OK. Vasaros laiko jungimas ir isjungimas Jei laikrodio reimas nustatytas [Priklauso nuo salies], galite jungti ar isjungti savo laiko juostos vasaros laik. Meniu [Laikrodis] pasirinkite [Vasaros laikas] > [Vasaros laikas] arba [prastas laikas], tada paspauskite OK. Nustatykite laikrod rankiniu bdu Jei laikrodio reimas nustatytas [Rankinis], dat ir laik nustatykite rankiniu bdu. Meniu [Laikrodis] pasirinkite [Data] arba [Laikas], tada paspauskite OK. Pasirinkite [Atlikta], tada paspauskite OK. Miego reimo laikmatis Miego reimo laikmatis perjungia TV parengties reim po nustatyto laiko. Kai skaiciuojamas liks laikas, galima bet kada anksciau isjungti TV arba is naujo nustatyti miego reimo laikmat. Pasirinkite [Sranka] > [TV nustatym] > [Nuostatos] > [Isjungimo laikmatis]. Miego reimo laikmatis gali bti nustatytas iki 180 min. ; penki minuci intervalu. Po nurodyto laiko TV jungiamas parengties reimas. Apsaugos nuo vaik uraktas Nordami apsaugoti vaikus nuo netinkam TV program, galite urakinti TV arba ublokuoti tam tikram amiui skirtas programas. Patarimas: jei umirsote savo kod, veskite , , 8888", kad galtumte panaikinti visus esancius kodus. Pasirinkite kanalus, kuriuos norite urakinti arba atrakinti. LT 34 Tv vertinimas Kai kurie skaitmenins televizijos transliuotojai skirsto programas pagal ami. Televizori galima nustatyti taip, kad jis rodyt tik tas programas, kuri reitingas yra maesnis, nei js vaiko amius. Visos programos, skirtos vyresniam nei pasirinktas amiui, ublokuojamos. Informacijos apie apsaugos nuo vaik urakt kodus rasite , , Use more of your TV" (Isnaudoti daugiau TV funkcij) > , , Set locks and timers" (Nustatyti uraktus ir laikmacius) > , , Child lock" (Apsaugos nuo vaik uraktas) (Puslapis 34). Subtitr kalba Kai kuriuose skaitmeniniuose kanaluose galite pakeisti subtitr kalb. Pasirinkite [Sranka] > [Kanal nustat. ] arba [Palydov nustat. ] > [Titr kalba]. Pageidaujamai kalbai pasirinkite [Pirminiai titrai] arba [Antriniai titrai]. Patarimas: be to, galite paspausti OPTIONS > [Titr kalba]. , , Scenea" rodymas K galite nuveikti Kaip TV tapet galima rodyti numatytj vaizd. Kitu atveju, ji rodoma miego reimo laikmacio veikimo metu. Subtitr rodymas Analoginiai kanalai 1. [. . . ] Garantijos slygos · Pavojus susizeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantij!· TV galinje pusje isspausdintas perspjimo zenklas nurodo elektros soko pavoj. Dl technins prieziros arba remonto visada susisiekite su , , Philips" klient aptarnavimo tarnyba. Pikseli charakteristikos Siame LCD gaminyje yra daug spalv pikseli. Nors jame yra 99, 999 % arba daugiau efektyvi pikseli, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juod task arba ryski sviesos task (raudonos, zalios arba mlynos spalvos). [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 32PDL7906H

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag