Vartotojo vadovas PHILIPS 22PDL4916H

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 22PDL4916H. Mes tikimės kad ši PHILIPS 22PDL4916H vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 22PDL4916H.


PHILIPS 22PDL4916H : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (12184 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 22PDL4916H QUICK START GUIDE (1345 ko)
   PHILIPS 22PDL4916H (12353 ko)
   PHILIPS 22PDL4916H QUICK START GUIDE (1345 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 22PDL4916H

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] EN Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Poznámka Funkce skrývání a rusení skrývání kanál není u televizor dodaných po únoru 2012 dostupná. Note Funktionen til at skjule/vise kanaler er ikke tilgængelig i tv'er, der leveres efter februar 2012. Hinweis Die Funktion für das Ausblenden und Einblenden von Sendern ist bei Fernsehern nicht verfügbar, die nach Februar 2012 ausgeliefert werden. [. . . ] · [Cikl. popuslapis]: jei yra papildom puslapi, automatiskai rodyti kiekvien papildom puslap vien po kito. · [Kalbos]: pasirinkti teleteksto kalb. · · Teletekstopapildompuslapi pasirinkimas Teleteksto puslapyje gali bti keletas papildom puslapi. Papildomi puslapiai rodomi prie pagrindinio puslapio numerio. 1 2 3 · Paspauskite nuotolinio valdymo pulto spalvotus mygtukus, kad pereitumte prie parinkci. Paspauskite TEXT. Nordami atsidaryti papildom puslap, paspauskite arba . LT 19 L i e tu vi s k a i Universaliosiosprieigos meniunaudojimas Isplstiniteletekstofunkcij naudojimas T. O. P. teletekstotransliacijos pasirinkimas Persokite nuo vienos temos prie kitos, nevesdami puslapi numeri naudodamiesi teleteksto transliuojam puslapi lentele (T. O. P. ). teleteksto transliacijos pasiekiamos pasirinktuose TV kanaluose. Mgstamiausikanalsras krimasirnaudojimas Galite susikurti savo mgstamiausi TV kanal srasus, kad galtumte lengvai rasti tuos kanalus. 1 2 3 4 5 Paspauskite TEXT. Jei norite perzirti puslap, paspauskite OK. Rodytitikmgstamkanalsras 1 2 3 Zirdami TV paspauskite FIND. Pasirinkite [Pasirinkitesras] > [Parankiniai], tada paspauskite OK. » Kanal tinklelyje rodomi tik tie kanalai, kurie yra mgstamiausi srase. Pastaba 2. 5teletekstonaudojimas 2. 5 teletekstas naudoja daugiau spalv ir geresn grafik, nei prastas teletekstas. Jei 2. 5 teletekst transliuoja kanalas, jis jungiamas pagal numatytj nustatym. · Kol netraukiate kanal mgstamiausi sras, mgstamiausi kanal tinklelis yra tuscias. 1 2 3 Paspauskite . Viskanalperzira Galite uzdaryti mgstamiausi sras ir perzirti visus diegtus kanalus. Pasirinkite [Sranka] > [TVnustatymai] > [Nuostatos] > [Teletekst. 2. 5v. ]. Pasirinkite [jungti] arba [Isjungti], tada paspauskite OK, nordami patvirtinti. 1 2 3 Zirdami TV paspauskite FIND. » Kanal tinklelyje rodomi visi kanalai. Pastaba · Visi mgstamiausi kanalai tinklelyje bna pazymti zvaigzdute. 20 LT 1 2 3 4 5 Zirdami TV paspauskite FIND. Pasirinkite [Zymtikaipmgst] arba [Atsauktimgstam. zymj. ], tada paspauskite OK. » Kanalas pasalinamas is mgstamiausi sraso arba j traukiamas. Pastaba Galite nustatyti arba isvalyti priminimus, pakeisti dien ir pasiekti kitas naudingas program vedlio parinkci meniu parinktis. 1 2 3 4 Paspauskite . Pasirinkite [Programvadovas], tada paspauskite OK. · [Nustat. primin. ] / [Isvalyti priminimus]: nustatyti arba isvalyti program priminimus. · [GautiEPGduomenis]: atnaujinti program vedlio informacij. · Visi mgstamiausi kanalai kanal tinklelyje yra pazymti zvaigzdute. Elektroninioprogramgido (EPG)naudojimas Program vedlys ­ tai ekrano vedlys, skirtas skaitmeniniams kanalams. Jis leidzia: · perzirti transliuojam skaitmenini program sras, · perzirti bsimas programas, · grupuoti programas pagal zanr, · nustatyti program pradzios priminim, · nustatyti pageidaujamus program vedlio kanalus EPGjungimas 1 2 Paspauskite . Pasirinkite [Programvadovas] ir paspauskiteOK. » Program vedlys rodo informacij apie numatomas programas. Pastaba · Program vedlio duomenys galimi tik tam tikrose salyse, o j klimas gali truput uztrukti. LT 21 L i e tu vi s k a i Mgstamiausisrasotvarkymas Programvedlioparinkcikeitimas TVlaikrodziorodymas Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane bt rodomas laikrodis. Laikrodis rodo dabartin laik pagal duomenis, gaunamus is TV tarnybos operatoriaus. Laikrodziorezimopakeitimas 1 2 3 Paspauskite . Pasirinkite [Sranka] > [TVnustatymai] > [Nuostatos] > [Laikrodis] > [Autom. Pasirinkite [Automatinis] arba [Rankinis], tada paspauskite OK. NustatykiteTVlaikrod Kai kuriose salyse TV laikrod reikia nustatyti rankiniu bdu. Laikojuostoskeitimas Pastaba · Si parinktis galima tik tada, kai pasirenkate [Autom. laikrodis] > [Automatinis] (salyse, kurioms pateikiami laikrodzio nustatymo duomenys). 1 2 3 4 5 6 7 8 Paspauskite . Pasirinkite [Sranka] > [TVnustatymai] > [Nuostatos] > [Laikrodis]. Jei norite iseiti, paspauskite Pastaba 1 2 3 4 Paspauskite . Pasirinkite [Sranka] > [TVnustatymai] > [Nuostatos] > [Laikrodis] > [Laiko juosta]. Jei norite patvirtinti, paspauskite OK. . Vasaroslaikonaudojimas Pastaba · Tai galima tik pasirinkus [Aut. laikr. rezimas] > [Rankinis]. · Jei pasirinktoje salyje palaikomas skaitmeninis transliavimas, laikrodis rodo laik pagal TV paslaug operatoriaus duomenis, kurie laikomi prioritetiniais. TVlaikrodziorodymas 1 2 3 1 2 3 Paspauskite . Zirdami TV paspauskite OPTIONS. Paspauskite OK. Pastaba Pasirinkite [Sranka] > [TVnustatymai] > [Nuostatos] > [Laikrodis] > [Dien. svies. [. . . ] televizoriausbudjimorezimolemputmirksi raudonaspalva: · atjunkite maitinimo laid nuo maitinimo lizdo; pries vl prijungdami maitinimo laid, palaukite, kol televizorius atvs; jei lemput vis tiek mirksi, susisiekite su , , Philips" klient aptarnavimo tarnyba. Pamirsotekod, reikalingTVuzraktofunkcijai atrakinti: · veskite , , 8888". · pakeiskite, televizoriaus meniu kalb tokia, kokios pageidaujate. Kaijungiate/isjungiatearbaperjungiate televizoribudjimorezim, televizoriaus korpusegirdtigergzdziantisgarsas: · nereikia imtis joki veiksm. Gergzdziantis garsas yra prastas dalykas, atsirandantis dl televizoriaus pltimosi ir susitraukimo jam atvstant ir sylant. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 22PDL4916H

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag