Vartotojo vadovas PHILIPS 190TW9FB

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 190TW9FB. Mes tikimės kad ši PHILIPS 190TW9FB vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 190TW9FB.


PHILIPS 190TW9FB : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2901 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 190TW9FB (5500 ko)
   PHILIPS 190TW9FB (5500 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 190TW9FB

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo prietais ir gaukite pagalb internete www. philips. com/welcome 190TW9FB 2008 Koninkllijke Philips Electronics N. V. Visos teiss saugomos. Naudojimosi instrukcijos 9 PROBLEM SPRENDIMAS Vaizdas netelpa ekran jis yra per didelis arba per maas: 9. 6 Kompiuterio jungtys Kompiuterio vaizdas TV Monitoriaus ekrane nestabilus arba nesinchronizuotas: Patikrinkite, ar kompiuteryje yra pasirinkti palaikomos rezoliucijos ir daniai. Skaitykite Skyri 8: Techniniai duomenys, kad suinotumte apie palaikomas rezoliucijas ir danius. Pasirinkite skirtingus vaizdo formatus, kaip aprayta Skyriuje 5. 3 Vaizdo format pakeitimas. Vaizdo pozicija ekrane neteisinga: Prijungto renginio signalas neatitinka TV Monitoriaus priimam signal. Patikrinkite prijungto renginio ieinamj signal. 9. 7 Susiekite su mumis Jeigu negalite isprsti problemos, skaitykite danai uduodamus klausimus, susijusius su iuo Televizoriumi, interneto svetainje www. philips. com/support. [. . . ] Nordami suinoti daugiau apie TV Monitoriaus valdym, skaitykite Skyri 5: Panaudokite daugiau Televizoriaus funkcij. jungimas i budjimo reimo 4. 1 jungimas/ijungimas ir budjimo reimas jungimas Jeigu energijos lemput (1) nedega, spauskite POWER TV Monitoriaus one. Jeigu energijos lemput yra budjimo reime (dega raudonai), spauskite B nuotolinio valdymo pultelyje. Pastaba Jeigu negalite surasti nuotolinio valdymo pultelio, bet norite jungti TV Monitori, spauskite PROGRAM +/- mygtuk TV Monitoriaus one. Galins jungtys/ lizdai 1. EXT 1 Tai pirmoji SCART jungtis/lizdas, skirta DVD grotuvams, vaizdo grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, aidimams ir kitiems SCART renginiams. EXT 3 Component video (Y Pb Pr) and Audio L/R vesties lizdas, skirtas DVD grotuvams, vaizdo grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, aidimams ir kitiems komponentiniams video renginiams 3. DIGITAL AUDIO OUT SPDIF garso ivesties jungtis/ lizdas, skirtas nam kino ir kitoms audio sistemoms. HDMI HDMI vesties jungtys/ lizdai, skirti Blu-ray Disk grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, aidimams ir kitiems auktos raikos renginiams. PC IN VGA lizdas, skirtas PC (kompiuterio) vesiai. onins jungtys/ lizdai 8. AUDIO L/R Audio L/R vesties lizdas, skirtas kompozitiniams ir S-Video renginiams. S-VIDEO S- Video vesties lizdas, skirtas S-Video renginiams. Ijungimas Spauskite POWER TV Monitoriaus one. Energijos indikatorius (2) isijungs. Televizoriaus ijungimas budjimo reim Pastaba Jungtys, apraytos 9, 10 ir 11 punktuose, sudaro EXT 2 jungt. HDMI Papildomas HDMI lizdas, skirtas mobiliems (neiojamiems) auktos raikos renginiams. COMMON INTERFACE Anga skirta Conditional Access moduliui. Spauskite B nuotolinio valdymo pulte. sijungia budjimo reimo lemput (raudonai). Patarimas Nors TV Monitorius vartoja labai maai energijos budjimo reime, tam tikra dalis energijos bus naudojama tol, kol neijungsite TV Monitoriaus i elektros lizdo. Jeigu nenaudosite TV Monitoriaus ilgesn laik, ijunkite j ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. 28 13 4 TV MONITORIAUS NAUDOJIMAS 4. 2 Televizoriaus irjimas Kanal perjungimas 6 KANAL INSTALIAVIMAS 4. 3 Prijungt rengini irjimas 1. Spauskite SOURCE nuotolinio valdymo pulte. 6. 3 Kanal eils tvarkos keitimas 1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite MENU ir pasirinkite Install > Channel installation > Rearrange. Spauskite \ arba [, kad pasirinktumte, kurio kanalo eils tvark norite keisti. Spauskite gelton mygtuk, kad keltumte kanal srao vir, arba spauskite mlyn, kad kanalas atsidurt srao apaioje, 4. Spauskite ali mygtuk, kad atliktumte iinstaliavim arba perinstaliavim. Spauskite MENU, kad ieitumte. 6. 6 Rankinis kanal srao atnaujinimas Jei norite, rankiniu bdu galite atlikti kanal srao atnaujinimus. Nuotolinio valdymo pulte spauskite MENU ir pasirinkite Install > Channel installation > Installation Update. Kai atnaujinimai baigti, spauskite raudon mygtuk, kad grtumte Channel installation meniu. Spauskite skaii (1 999) arba spauskite P +/- nuotolinio valdymo pulte. [. . . ] Automatic (automatikai): galsite pasirinkti kanal, nuo kurio Televizorius "nuskaitys" laiko nustatymus. Time zone (laiko juosta): Nustatykite laik pagal GMT laiko juost. Automatinis isijungimas ("Stop time" funkcija) Nustatytu laiku TV Monitorius isijungs budjimo reim. Nuotolinio valdymo pulte spauskite MENU ir tada pasirinkite Features > Timer > Stop time. Spauskite MENU, kad ieitumte. Pastaba Nuolatinis 16:9 formato naudojimas gali sugadinti ekran. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 190TW9FB

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag