Vartotojo vadovas OLYMPUS XZ-2

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo OLYMPUS XZ-2. Mes tikimės kad ši OLYMPUS XZ-2 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją OLYMPUS XZ-2.


OLYMPUS XZ-2 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2566 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   OLYMPUS XZ-2 (3116 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija OLYMPUS XZ-2

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] SKAITMENINIS FOTOAPARATAS X Z-2 Naudojimo instrukcija Dėkojame, kad pirkote skaitmeninį fotoaparatą „Olympus“. Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį veikimo laiką. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti. Rekomenduojame prieš darant svarbias nuotraukas padaryti keletą bandomųjų kadrų, kad geriau susipažintumėte su fotoaparatu. [. . . ] AEL Peržiūra (elektroninė) k P Pradžia Paspaudus mygtuką užfiksuojama ekspozicija. Kol mygtukas nuspaustas, diafragma pristabdoma iki pasirinktos vertės. Paspaudus mygtuką fotoaparatas matuoja baltos spalvos balansą (39 psl. ). Paspaudus mygtuką parenkama AF rėmelio padėtis, įrašyta naudojant [P Set Home] (59 psl. ). Kad grįžtumėte į pradinį AF rėmelio režimą, dar kartą paspauskite mygtuką. Jei fotoaparatas išjungiamas pasirinkus pradinę padėtį, pradinė padėtis bus atstatyta. Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skaitmeninį priartinimą. Mygtukui nepriskirta jokia funkcija. 3 Dažnai naudojamos parinktys/Fotoaparato nuostatų pritaikymas pagal poreikius Digital Tele-converter Conversion lens ND Filter Setting Išjungta   V Function MENU c S [Button Function] [V Function] Mygtukui Fn2 galite priskirti bet kiek toliau nurodytų funkcijų. Pasirinkite funkcijų, kurias norite priskirti, žymimuosius langelius. Priskirtos funkcijos keičiamos cikliškai, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką Fn2. Jei funkciją pakeitėte laikydami mygtuką Fn2 nuspaustą ir sukdami valdymo žiedą, atitinkamos funkcijos vertę pakeisti galite sukdami tą patį žiedą, tačiau mygtuką Fn2 atleidę. Jei vertę norite pakeisti, mygtuką Fn2 atleiskite ir pasukite valdymo žiedą. IS Mode Nuotraukos režimas SCN ART WB j/Y Santykis K Image Quality n Image Quality # w Matavimas AF Mode ISO I Face priority ND Filter Setting Sureguliuokite vaizdo stabilizavimo nustatymus. ND filtro reguliavimas. LT 65 Fotoaparate esančių nuotraukų peržiūra per televizorių Jei norite peržiūrėti įrašytus vaizdus per televizorių, naudokite AV kabelį, parduodamą atskirai. Raiškiuosius vaizdus galite peržiūrėti raiškiuoju televizoriumi. Prie tokio televizoriaus fotoaparatą galite prijungti atskirai parduodamu HDMI kabeliu. AV kabelis (parduodamas atskirai: CB-AVC3) (Įkiškite į televizorių vaizdo įvesties kištuką (geltonas) ir garso įvesties kištuką (baltas). ) Daugiafunkcinė jungtis 3 Dažnai naudojamos parinktys/Fotoaparato nuostatų pritaikymas pagal poreikius 66 LT HDMI kabelis (parduodamas atskirai: CB-HD1) (Prijunkite HDMI jungtį prie televizoriaus. ) HDMI mikrojungtis (D tipas) 1 2 Naudokite kabelį fotoaparatui prie televizoriaus prijungti. • Prieš prijungdami fotoaparatą sureguliuokite televizoriaus nuostatas. • Prieš prijungdami fotoaparatą AV kabeliu, jame pasirinkite vaizdo signalų pateikimo režimą. [Video Out] (60 psl. ) Pasirinkite televizoriaus įvesties kanalą. • Prijungus kabelį fotoaparato ekranas išsijungia. • Sujungę AV laidu paspauskite mygtuką q. # Perspėjimai • Išsamios informacijos apie televizoriaus įvesties šaltinio keitimą rasite televizoriaus vartotojo vadove. • Dėl skirtingų televizoriaus nuostatų rodomi vaizdai ir informacijos sritis gali būti apkarpyta. • Jei fotoaparatas prijungiamas naudojant A/V ir HDMI kabelius, pirmenybė taikoma HDMI. • Jei fotoaparatas prijungtas HDMI kabeliu, galėsite pasirinkti skaitmeninio vaizdo signalo tipą. [. . . ] „Olympus“ pasilieka teisę atsisakyti atlikti nemokamą paslaugą, jei neužpildyta garantijos kortelė, nepridėtas minėtas dokumentas, arba jei jame esanti informacija yra ne visa arba neįskaitoma. 2 Laikykite šį Garantijos liudijimą saugioje vietoje, nes pakartotinai jis neišduodamas. * „Olympus“ tarptautiniam aptarnavimo tinklui priklausančių įgaliotų techninės priežiūros punktų sąrašą rasite interneto svetainėje http://www. olympus. com. 8 SAUGOS PRIEMONĖS LT 99 Pastabos: 1 Ši garantija papildo įstatymais įtvirtintas vartotojų teises, tačiau jų nekeičia. 2 Jei turite kokių nors klausimų dėl šios Garantijos, susisiekite su bet kuriuo iš instrukcijose pateiktų „Olympus“ įgaliotųjų techninės priežiūros centrų. Prekių ženklai • „Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS OLYMPUS XZ-2

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag