Vartotojo vadovas OLYMPUS XZ-10

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo OLYMPUS XZ-10. Mes tikimės kad ši OLYMPUS XZ-10 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją OLYMPUS XZ-10.


OLYMPUS XZ-10 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2296 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   OLYMPUS XZ-10 (2715 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija OLYMPUS XZ-10

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] SKAITMENINIS FOTOAPARATAS XZ-10 Naudojimo instrukcija Dėkojame, kad pirkote skaitmeninį fotoaparatą „Olympus“. Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį veikimo laiką. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti. Rekomenduojame prieš darant svarbias nuotraukas padaryti keletą bandomųjų kadrų, kad geriau susipažintumėte su fotoaparatu. [. . . ] • Jei fotoaparatas prijungtas HDMI kabeliu, galėsite pasirinkti skaitmeninio vaizdo signalo tipą. Pasirinkite formatą, kuris atitinka pasirinktą televizoriaus įvesties formatą. 576p naudojama tada, kai parinkčiai [Video Out] (51 psl. ) parenkama [PAL]. • Kai prijungtas HDMI kabelis, negalima nei fotografuoti, nei filmuoti. • Nejunkite fotoaparato prie kitų HDMI išvesties įrenginių. • Prijungus aparatą USB jungtimi prie kompiuterio ar spausdintuvo, HDMI išvestis išjungiama. 56 LT Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas Prijungus fotoaparatą prie televizoriaus, atpažįstančio valdymo per HDMI funkciją, fotoaparatą galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. 1 2 3 Vartotojo meniu (c) skirtuke T pasirinkite [HDMI]. Valdykite fotoaparatą televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. • Fotoaparatą galima valdyti vadovaujantis televizoriaus ekrane pateikiamu veiksmų žinynu. • Pavienių kadrų peržiūros režimu galite mygtuko „Red“ paspaudimu atverti arba paslėpti informacinį rodinį; rodyklės langas rodomas arba slepiamas paspaudus mygtuką „Green“. • Kai kurie televizoriai gali nepalaikyti šių funkcijų. Valdymo skydelio rodmenų pasirinkimas (K Control Settings) Pasirinkite kiekvienu fotografavimo režimu rodomus valdiklius. Rodomus valdiklius pakeisti galima pasirenkant žymimuosius langelius. A Change Color Saturation 4 Dažnai naudojamos parinktys INFO IS OFF INFO i WB WB AUTO AUTO 4:3 LF WB Auto Cancel HD P AUTO AUTO n Tikrojo laiko priemonė Valdymas tikruoju laiku P/A/S/M/P IS OFF i WB WB AUTO AUTO 4:3 LF WB Auto HD P AUTO AUTO n Valdymas tikruoju laiku ART/SCN Meninio filtro meniu ART 1 1 Pop Art INFO Portrait IS OFF INFO i SCN 1 WB WB AUTO AUTO 7 4:3 Exit Set LF WB Auto HD Exit Set P AUTO AUTO n Aplinkos meniu Valdymas tikruoju laiku LT 57 Informacinių rodmenų pridėjimas (G/Info Settings) Jei norite pridėti toliau nurodytus peržiūros informacijos rodmenis, naudokitės [q Info]. Pridėti rodmenys rodomi kelis kartus spaudžiant mygtuką INFO, kai peržiūrima. Taip pat galite pasirinkti nerodyti rodmenų, kurie pateikiami pagal numatytąsias nuostatas. ×10 2013. 02. 26 12:30 SD 20 Shadow Highlight SD 20 Histogramos langas Apšviestų vietų ir šešėlių rodmuo 4 Dažnai naudojamos parinktys Jei norite pasirinkti rodomų kadrų skaičių, pažymėkite pageidaujamus [G Settings] elementus. W W 2013. 02. 26 12:30 SD 20 L N 100-0020 2013. 02. 26 12:30 SD 20 Pavienių kadrų peržiūra T 2013. 02. 26 12:30 SD 20 4 kadrai T 2013. 02. 26 12:30 SD 21 9 kadrai, 25 kadrai Rodyklės langas 58 LT 5 Nuotraukų spausdinimas Spausdinimo rezervavimas (DPOF) Į atminties kortelę galite įrašyti skaitmeninius spausdinimo užsakymus nurodę, kurias nuotraukas ir kiek jų reikės spausdinti. Galėsite nuotraukas išsispausdinti salone, jei technologijos atpažįsta DPOF formatą, arba namuose, prijungę fotoaparatą prie DPOF atpažįstančio spausdintuvo. Kuriant spausdinimo užsakymą reikalinga atminties kortelė. Spausdinimo užsakymo kūrimas 1 2 Peržiūros metu paspauskite Q ir pasirinkite [<]. Pasirinkite [<] arba [U] ir paspauskite Q. Pavienės nuotraukos Mygtukais HI pasirinkite kadrus, kuriuos rezervuosite kaip spausdintinus, tada paspauskite FG spausdintinų egzempliorių skaičiui nustatyti. • Norėdami atlikti keleto nuotraukų spausdinimo rezervavimą, šį veiksmą pakartokite. Visos nuotraukos Pasirinkite [U] ir paspauskite Q. Print Order 5 < ALL Nuotraukų spausdinimas Back Set 3 Pasirinkite datos ir laiko formatą ir paspauskite mygtuką Q. Ne Data Laikas Nuotraukos spausdinamos be datos ir laiko. Nuotraukos spausdinamos su fotografavimo laiku. X No Date Time Back Set 4 Pasirinkite nuostatą [Nustatyti] ir paspauskite Q. # Perspėjimai • Fotoaparatu negalima keisti kitais įrenginiais sukurtų spausdinimo užsakymų. Kuriant naują spausdinimo užsakymą bet kokie kitais įrenginiais sukurti užsakymai pašalinami. • Spausdinimo užsakyme negali būti RAW formato nuotraukų ar filmų. LT 59 Visų arba pasirinktų nuotraukų pašalinimas iš spausdinimo užsakymo lango Galima grąžinti visus pradinius arba tik atskirų nuotraukų spausdinimo rezervavimo parametrus. 1 2 3 4 Peržiūros metu paspauskite Q ir pasirinkite [<]. Pasirinkite [<] ir paspauskite Q. • Kad iš spausdinimo užsakymo lango pašalintumėte visas nuotraukas, pasirinkite [Atstatymas] ir paspauskite Q. Jei norite išeiti nepašalinę visų nuotraukų, pasirinkite [Laikyti] ir paspauskite Q. Paspauskite HI, kad pasirinktumėte nuotraukas, kurias norite pašalinti iš spausdinimo užsakymo lango. • Mygtuku G nustatykite 0 spaudinių skaičiaus vertę. Pašalinę visas norimas nuotraukas iš spausdinimo užsakymo lango, paspauskite Q. Pasirinkite datos ir laiko formatą ir paspauskite mygtuką Q. • Ši nuostata taikoma visiems kadrams su spausdinimo rezervavimo duomenimis. 5 Nuotraukų spausdinimas 5 Pasirinkite nuostatą [Nustatyti] ir paspauskite Q. Tiesioginis spausdinimas („PictBridge“) USB kabeliu sujungę šį fotoaparatą su spausdintuvu, kuriame įdiegta funkcija „PictBridge“, galėsite tiesiogiai spausdinti įrašytas nuotraukas. [. . . ] „Olympus“ pasilieka teisę atsisakyti atlikti nemokamą paslaugą, jei neužpildyta garantijos kortelė, nepridėtas minėtas dokumentas, arba jei jame esanti informacija yra ne visa arba neįskaitoma. 2 Laikykite šį Garantijos liudijimą saugioje vietoje, nes pakartotinai jis neišduodamas. * „Olympus“ tarptautiniam aptarnavimo tinklui priklausančių įgaliotų techninės priežiūros punktų sąrašą rasite interneto svetainėje http://www. olympus. com. 86 LT Pastabos: 1 Ši garantija papildo įstatymais įtvirtintas vartotojų teises, tačiau jų nekeičia. 2 Jei turite kokių nors klausimų dėl šios Garantijos, susisiekite su bet kuriuo iš instrukcijose pateiktų „Olympus“ įgaliotųjų techninės priežiūros centrų. Prekių ženklai • „Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS OLYMPUS XZ-10

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag