Vartotojo vadovas OLYMPUS VR-370

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo OLYMPUS VR-370. Mes tikimės kad ši OLYMPUS VR-370 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją OLYMPUS VR-370.


OLYMPUS VR-370 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1590 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   OLYMPUS VR-370 (2267 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija OLYMPUS VR-370

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] SKAITMENINIS FOTOAPARATAS VR-370/D-785 Naudojimo instrukcija ● Dėkojame, kad pirkote skaitmeninį fotoaparatą „Olympus“. Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį veikimo laiką. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti. ● Prieš darant svarbias nuotraukas, rekomenduojame padaryti keletą bandomųjų kadrų, kad geriau susipažintumėte su fotoaparatu. [. . . ] Išimkite baterijas iš fotoaparato ir sušildykite, trumpam palaikydami kišenėje. Kortelė/vidinė atmintinė „Rodomas klaidos pranešimas. “ „Pranešimas apie klaidą“ (52 psl. ) Ekranas „Sunkiai įžiūrimas. “ ● Gali būti susikondensavę drėgmės. Išjunkite maitinimą ir prieš fotografuodami palaukite, kol fotoaparato korpuso temperatūra susilygins su aplinkos temperatūra ir jis visiškai išdžius. „Ekrane pasirodo vertikalios juostos. “ ● Jos gali ekrane matytis, giedrą dieną nukreipus fotoaparatą į labai šviesų objektą ar pan. „Nuotraukoje užfiksuojama šviesa. “ ● Tamsiose vietose fotografuojant su blykste, nuotraukoje gali matytis šviesos atspindžiai nuo ore esančių dulkių. LT 51 Datos ir laiko funkcija „Atkuriamos numatytosios datos ir laiko nuostatos. “ ● Išėmus iš fotoaparato baterijas ilgesniam laikui nei maždaug 1 dienos*1, atkuriama numatytoji datos ir laiko nuostata, todėl datą ir laiką reikia nustatyti iš naujo. *1 Laiko tarpas, po kurio atkuriama numatytoji datos ir laiko reikšmė, priklauso nuo to, kiek laiko buvo įdėtos baterijos. „Fotoaparato įjungimas ir pradinis nustatymas“ (7 psl. ) Pranešimas apie klaidą ● Ekrane pamatę vieną iš toliau išvardytų pranešimų, žr. Pranešimas apie klaidą Reikalingi veiksmai Kortelės problema Įdėkite naują kortelę. Card Error Kita „Fotografuojant aparatas skleidžia triukšmą. “ ● Fotoaparatas gali aktyvinti objektyvą ir skleisti triukšmą net ir neatlikdamas jokių operacijų. Taip yra dėl to, kad ruošdamasis fotografuoti aparatas automatiškai atlieka automatinio fokusavimo funkciją. Card Setup Memory Setup *1 *2 Kortelės problema Kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklis nustatytas padėtyje Write Protect UŽBLOKUOTA. Kortelės problema Mygtukais FG pasirinkite [Format] ir paspauskite Power Off mygtuką A. Tada mygtukais FG pasirinkite [Taipa] ir paspauskite mygtuką A. *2 Vidinės atmintinės problema Mygtukais FG pasirinkite [Memory Format] ir paspauskite Power Off mygtuką A. Tada mygtukais FG pasirinkite [Taipa] ir paspauskite mygtuką A. *2 Prieš trindami svarbias nuotraukas, perrašykite jas į kompiuterį. Ištrinami visi duomenys. Format Memory Format 52 LT Pranešimas apie klaidą Reikalingi veiksmai Vidinės atmintinės/kortelės problema Fotografuokite prieš peržiūrėdami nuotraukas. Pasirinktos nuotraukos problema Naudodami nuotraukų retušavimo ar pan. programinę įrangą, peržiūrėkite šią nuotrauką kompiuteriu. Jeigu nuotraukos peržiūrėti vis tiek nepavyksta, vadinasi, sugadinta vaizdo rinkmena. Pasirinktos nuotraukos problema Naudodami nuotraukų retušavimo ar pan. Baterijos problema Įkraukite bateriją. Pranešimas apie klaidą Settings Changed*3 Reikalingi veiksmai Spausdintuvo problema Grįžkite prie būklės, kai galima naudoti spausdintuvą. Spausdintuvo problema Išjunkite fotoaparatą ir spausdintuvą, patikrinkite spausdintuvą ir pašalinkite trikties priežastis, tada vėl įjunkite maitinimą. Pasirinktos nuotraukos problema Spausdinkite iš kompiuterio. No Picture Print Error Picture Error Cannot Print *3 *4 The Image Cannot Be Edited *4 Pavyzdžiui, šis pranešimas rodomas išėmus spausdintuvo popieriaus dėklą. Keisdami fotoaparato spausdinimo nustatymus, nesinaudokite spausdintuvu. Šiuo fotoaparatu gali nepavykti spausdinti kitais fotoaparatais padarytų nuotraukų. Battery Empty Ryšio problema Tinkamai prijunkite fotoaparatą No Connection prie kompiuterio ar spausdintuvo. Spausdintuvo problema Ištraukite įstrigusį popierių. No Paper No Ink Jammed LT 53 Fotografavimo patarimai Jeigu nežinote, kaip geriausiai fotografuoti norimą nuotrauką, Jums gali padėti toliau pateikiama informacija. [. . . ] aparatą ne „Olympus“ arba ne „Olympus“ įgaliotame techninės priežiūros punkte, atvejais. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant gaminį, jam nukritus, jį sutrenkus ir t. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių dėl gaisro, žemės drebėjimo, potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių, užterštos aplinkos ir netinkamų įtampos šaltinių, atvejais. Visų gedimų, atsiradusių dėl nerūpestingo ar netinkamo laikymo (pavyzdžiui, laikant gaminį aukštos temperatūros ir drėgmės sąlygomis, šalia repelentų vabzdžiams atbaidyti, pvz. , naftalino ar kenksmingų preparatų, ir t. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS OLYMPUS VR-370

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag