Vartotojo vadovas OLYMPUS VG-180

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo OLYMPUS VG-180. Mes tikimės kad ši OLYMPUS VG-180 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją OLYMPUS VG-180.


OLYMPUS VG-180 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1206 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   OLYMPUS VG-180 (2051 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija OLYMPUS VG-180

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] SKAITMENINIS FOTOAPARATAS VG-165/D-765 VG-180/D-770 Naudojimo instrukcija ● Dėkojame, kad pirkote skaitmeninį fotoaparatą „Olympus“. Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį veikimo laiką. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti. ● Prieš darant svarbias nuotraukas, rekomenduojame padaryti keletą bandomųjų kadrų, kad geriau susipažintumėte su fotoaparatu. [. . . ] Tačiau įvairiose šalyse ar vietovėse KS tinklo lizdo forma gali skirtis. Krovikliui ir KS USB adapteriui gali prireikti elektros tinklo lizdų formą atitinkančio kištuko adapterio. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į savo vietos elektros parduotuvę arba kelionių agentūrą. • Nenaudokite kelioninių įtampos keitiklių, galinčių sugadinti kroviklį ir KS USB adapterį. Storage • Jei ketinate fotoaparato nenaudoti ilgesnį laiką, išimkite bateriją ir kortelę, atjunkite KS USB adapterį ir padėkite fotoaparatą laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. • Kartkartėmis įdėkite baterijas ir patikrinkite, kaip veikia fotoaparatas. Venkite fotoaparatą laikyti kartu su cheminėmis medžiagomis, nes gali kilti korozija. 48 LT Kortelės naudojimas Su šiuo fotoaparatu suderinamos kortelės SD/SDHC/SDXC kortelės (parduodamos atskirai) (informacijos apie kortelių suderinamumą rasite „Olympus“ svetainėje). Formatavimas Jei ketinama kortelę šiame fotoaparate naudoti pirmą kartą arba jei ji buvo naudota kitame fotoaparate ar kompiuteryje, ją reikia formatuoti pagal šį fotoaparatą. Vaizdo įrašymo vietos tikrinimas Atmintinės indikatoriumi nurodoma, kas naudojama fotografuojant bei peržiūrint nuotraukas: vidinė atmintinė ar kortelė. Esamos atmintinės indikatorius v: naudojama vidinė atmintinė w: naudojama kortelė Netgi įvykdžius funkcijas [Memory Format]/ [Format], [Erase], [Sel. Image], arba [All Erase], duomenys iš kortelės nebus visiškai pašalinti. Kad asmeniniai duomenys nepatektų į svetimas rankas, prieš išmesdami sulaužykite kortelę. Jei norite naudotis vidine atmintine, kortelę išimkite. ● Šiuo fotoaparatu naudotis galima ir be kortelės, nuotraukas išsaugant vidinėje atmintinėje. SD/SDHC/SDXC kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklis SD/SDHC/SDXC kortelės korpuse įrengtas apsaugos nuo įrašymo jungiklis. Jei nustumsite jį į padėtį LOCK, negalėsite įrašyti į kortelę, taip pat šalinti duomenų ar suformatuoti kortelės. Kad į kortelę būtų galima įrašyti duomenis, grąžinkite jungiklį į pradinę padėtį. Kortelės skaitymo/rašymo procesas Fotografuojant, kai fotoaparatas rašo duomenis, esamos atmintinės lemputė mirksi raudona spalva. Jokiu būdu neatidarykite baterijos / kortelės dangtelio ir neatjunkite USB kabelio. Gali būti ne tik sugadinti vaizdo duomenys, tačiau sugadinta ir vidinė atmintinė arba kortelė. LOCK LT 49 Į vidinę atmintinę ir atminties korteles telpančių nuotraukų skaičius/filmavimo trukmė Galimų įrašyti nuotraukų ir filmavimo trukmės vertės yra apytikslės. Faktinė talpa priklauso nuo fotografavimo sąlygų ir naudojamos kortelės. Nuotraukos*1 Nuotraukos dydis 4608×3456*2 6 4288×3216*3 4 3200×2400 3 1920×1440 7 640×480 *1 *2 *3 Glaudinimas L M L M L M L M L M Galimų įrašyti nuotraukų skaičius Vidinė atmintis SD/SDHC/SDXC kortelė (4 GB) 1 400 3 750 1 460 3 850 3 770 5 1340 10 2530 21 4960 95 20670 174 41340 ]. Pavyzdžiuose pateiktų vaizdų kraštinių santykis yra [ Tik VG-180/D-770 Tik VG-165/D-765 50 LT Filmuota medžiaga Nuotraukos dydis 8 640×480 9 320×240 Kadrų dažnis 30 k. /sek. Nenutrūkstama įrašymo trukmė Vidinė atmintis SD/SDHC/SDXC kortelė (4 GB) Su garsu Be garso Su garsu Be garso 8 sek. 197 min. ● Nepriklausomai nuo kortelės talpos, vieno atskiro vaizdo įrašo dydis negali viršyti 2 GB. Galimų padaryti nuotraukų skaičiaus didinimas Pašalinkite nereikalingas nuotraukas arba prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio ar kito įtaiso, jame įrašykite, tada iš vidinės atmintinės ar kortelės pašalinkite nuotraukas. Image] (30 psl. ), [All Erase] (30 psl. ), [Memory Format]/[Format] (31 psl. ) LT 51 Prekių ženklai • „Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai. • „Macintosh“ yra „Apple Inc. “ prekių ženklas. • Visi kiti įmonių vardai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų bendrovių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Su šiuo fotoaparatu gali būti pateikiama trečiųjų šalių programinės įrangos. Bet kokiai trečiųjų šalių programinei įrangai taikomos jos savininkų ar licencijos turėtojų sąlygos, suteikiančios teisę naudotis programine įranga. [. . . ] aparatą ne „Olympus“ arba ne „Olympus“ įgaliotame techninės priežiūros punkte, atvejais. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant gaminį, jam nukritus, jį sutrenkus ir t. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių dėl gaisro, žemės drebėjimo, potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių, užterštos aplinkos ir netinkamų įtampos šaltinių, atvejais. Visų gedimų, atsiradusių dėl nerūpestingo ar netinkamo laikymo (pavyzdžiui, laikant gaminį aukštos temperatūros ir drėgmės sąlygomis, šalia repelentų vabzdžiams atbaidyti, pvz. , naftalino ar kenksmingų preparatų, ir t. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS OLYMPUS VG-180

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag