Vartotojo vadovas OLYMPUS TG-830

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo OLYMPUS TG-830. Mes tikimės kad ši OLYMPUS TG-830 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją OLYMPUS TG-830.


OLYMPUS TG-830 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1903 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   OLYMPUS TG-830 (2565 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija OLYMPUS TG-830

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] SKAITMENINIS FOTOAPARATAS TG-830 Naudojimo instrukcija ● Dėkojame, kad pirkote skaitmeninį fotoaparatą „Olympus“. Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį veikimo laiką. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti. ● Prieš darant svarbias nuotraukas, rekomenduojame padaryti keletą bandomųjų kadrų, kad geriau susipažintumėte su fotoaparatu. [. . . ] Nuotrauka spausdinama su jos fotografavimo laiku. 5 Visų spausdinimo rezervavimo duomenų panaikinimas 1 2 3 Atlikite 1 ir 2 veiksmus, kaip nurodyta [<] (61 psl. ). Mygtukais FG pasirinkite [Reset] ir paspauskite mygtuką A. No Date Laikas 6 Mygtukais FG pasirinkite [Set] ir paspauskite mygtuką A. 62 LT Pasirinktų nuotraukų spausdinimo rezervavimo duomenų panaikinimas 1 2 3 4 Atlikite 1 ir 2 veiksmus, kaip nurodyta [<] (61 psl. ). Mygtukais HI pasirinkite nuotrauką, kurios spausdinimo rezervavimą norite atšaukti. Mygtukais FG pasirinkite [X] (datos spausdinimo) nuostatą ir paspauskite mygtuką A. ● Šis nustatymas taikomas likusioms nuotraukoms, kurioms nustatyti spausdinimo rezervavimo duomenys. 5 6 7 Mygtukais FG pasirinkite [Set] ir paspauskite mygtuką A. LT 63 Naudojimo patarimai Jeigu fotoaparatas tinkamai neveikia arba ekrane rodomas klaidos pranešimas ir nežinote, ką daryti, perskaitykite toliau aprašomus problemų sprendimo būdus. Užrakto mygtukas „Paspaudus užrakto mygtuką fotoaparatas nefotografuoja. “ ● Išjunkite pasyvųjį režimą. Jei 3 minutes nuo fotoaparato įjungimo neatliekami jokie veiksmai, fotoaparatas automatiškai persijungia į pasyvųjį režimą, o ekranas išsijungia, kad būtų taupoma baterijos energija. Nuotrauka neįrašoma, net jeigu esant šiam režimui užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki galo. Pajudinkite transfokavimo ar kitus mygtukus, kad prieš fotografuodamas fotoaparatas persijungtų iš pasyviojo režimo. Jeigu fotoaparatu nesinaudojama dar 12 minučių, jis automatiškai išsijungia. ● Prieš fotografuodami palaukite, kol nustos blyksėti # (blykstės įkrovos) indikatorius. ● Ilgai naudojant fotoaparatą jo vidinė temperatūra gali pakilti ir jis automatiškai užsidarys. Naudojant taip pat gali pakilti išorinė fotoaparato temperatūra, tačiau tai yra įprasta ir nenurodo gedimo. Problemų sprendimas Baterija „Fotoaparatas neveikia net ir įdėjus baterijas. “ ● Įdėkite pakrautas baterijas tinkama kryptimi. „Baterijos ir kortelės (parduodamos atskirai) įdėjimas ir išėmimas“ (4 psl. ), „Baterijos įkrovimas“ (5 psl. ) ● Žemoje temperatūroje baterijos veikla gali pablogėti. Išimkite baterijas iš fotoaparato ir sušildykite, trumpam palaikydami kišenėje. Kortelė/vidinė atmintinė „Rodomas klaidos pranešimas. “ „Pranešimas apie klaidą“ (66 psl. ) Objektyvas „Objektyvas aprasojo iš vidaus. “ ● Gali būti, kad į fotoaparatą pateko daug drėgmės. Prieš vėl naudodamiesi fotoaparatu išimkite bateriją ir atminties kortelę. Tada, visiškai atidarę baterijos/kortelės skyrelį, fotoaparatą visiškai išdžiovinkite. 64 LT Ekranas „Sunkiai įžiūrimas. “ ● Gali būti susikondensavę drėgmės. Išjunkite maitinimą ir prieš fotografuodami palaukite, kol fotoaparato korpuso temperatūra susilygins su aplinkos temperatūra ir jis visiškai išdžius. „Nuotraukoje užfiksuojama šviesa. “ ● Tamsiose vietose fotografuojant su blykste, nuotraukoje gali matytis šviesos atspindžiai nuo ore esančių dulkių. Kita „Fotografuojant aparatas skleidžia triukšmą. “ ● Fotoaparatas gali aktyvinti objektyvą ir skleisti triukšmą net ir neatlikdamas jokių operacijų. Taip yra dėl to, kad ruošdamasis fotografuoti aparatas automatiškai atlieka automatinio fokusavimo funkciją. „Kompasas rodo neteisingą kryptį arba mirksi kompaso rodyklė. “ ● Kompasas neveikia, kaip numatyta, arti stiprių elektromagnetinių laukų, kuriuos sukuria, pavyzdžiui, televizoriai, mikrobangų krosnelės, dideli elektros varikliai, radijo siųstuvai ir aukštos įtampos elektros linijos. Kartais funkcija vėl ima veikti įprastai, kai rankoje laikomu fotoaparatu sukant riešą ore parašomas aštuonetas. Datos ir laiko funkcija „Atkuriamos numatytosios datos ir laiko nuostatos. “ ● Išėmus iš fotoaparato baterijas ilgesniam laikui nei maždaug 3 dienos*1, atkuriama numatytoji datos ir laiko nuostata, todėl datą ir laiką reikia nustatyti iš naujo. *1 Laiko tarpas, po kurio atkuriama numatytoji datos ir laiko reikšmė, priklauso nuo to, kiek laiko buvo įdėtos baterijos. „Fotoaparato įjungimas ir pradinis nustatymas“ (7 psl. ) LT 65 Pranešimas apie klaidą ● Ekrane pamatę vieną iš toliau išvardytų pranešimų, žr. [. . . ] Visų gedimų, atsiradusių dėl netinkamo elgesio su aparatu (pavyzdžiui, atlikus naudojimo nuorodose arba kituose instrukcijos skyreliuose nenumatytus veiksmus ir t. aparatą ne „Olympus“ arba ne „Olympus“ įgaliotame techninės priežiūros punkte, atvejais. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant gaminį, jam nukritus, jį sutrenkus ir t. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių dėl gaisro, žemės drebėjimo, potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių, užterštos aplinkos ir netinkamų įtampos šaltinių, atvejais. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS OLYMPUS TG-830

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag