Vartotojo vadovas OLYMPUS PT-055

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo OLYMPUS PT-055. Mes tikimės kad ši OLYMPUS PT-055 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją OLYMPUS PT-055.


OLYMPUS PT-055 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1762 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   OLYMPUS PT-055 (1772 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija OLYMPUS PT-055

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] VM9800TA-01-01-PT-055-inst-LT. book Page 1 Monday, February 18, 2013 1:21 PM PT-055 Instrukcijų vadovas LT VM9800TA-01-01-PT-055-inst-LT. book Page 2 Monday, February 18, 2013 1:21 PM Ačiū, kad pirkote šį povandeninį dėklą PT-055 (toliau jis vadinamas dėklu). Atidžiai perskaitykite šį instrukcijų vadovą ir saugiai bei teisingai naudokite produktą. Neteisingai naudojant, dėl vandens protėkio galite sugadinti dėkle esantį fotoaparatą ir jį sutaisyti gali nepavykti. Prieš naudodami iš anksto patikrinkite, kaip aprašyta šiame vadove. Įvadas Draudžiama be leidimo kopijuoti šį vadovą ar jo dalį, išskyrus asmeniniam naudojimui. [. . . ] • Žiedinio sandariklio dalis ar visas žiedinis sandariklis yra už nurodyto griovelio ribų. • Žiedinio sandariklio pažaidai, įtrūkiai, nusidėvėjimas arba deformacija • Prie žiedinio sandariklio, jo griovelio ar žiedinio sandariklio sąlyčio paviršiaus ant priekinio dangtelio yra prilipę smėlio, pluošto, plaukų ar pašalinių objektų • Sugadintas žiedinio sandariklio griovelis arba žiedinio sandariklio sąlyčio paviršius ant priekinio dangtelio • Uždarant dėklą įstringa dirželis, silikagelis ir pan. Pašalinę visas išvardytas priežastis atlikite patikrą. ĮSPĖJIMAS: Jei įprastai naudojant aptinkamas protėkis, nenaudokite dėklo ir kreipkitės į bendrovę “Olympus”. LT 14 VM9800TA-01-01-PT-055-inst-LT. book Page 15 Monday, February 18, 2013 1:21 PM 3. Skaitmeninio fotoaparato įdėjimas Skaitmeninio fotoaparato patikra Patikrinkite skaitmeninį fotoaparatą, prieš jį įdėdami į dėklą. 1. Įsitikinimas, ar tinkama baterija Fotografuojant po vandeniu blykstė naudojama labai dažnai. Prieš panerdami patikrinkite, ar baterijoje liko pakankamai energijos. 2. Įsitikinimas, ar pakanka vietos naujoms nuotraukoms Patikrinkite, ar nuotraukų atmintinėje yra pakankamai vietos, kad tilptų visos pageidaujamos padaryti nuotraukos. 3. Rankos dirželio nuėmimas nuo skaitmeninio fotoaparato. Kai skaitmeninis fotoaparatas įdedamas nenuėmus dirželio, dirželis gali įstrigti tarp dėklo dangtelių ir gali sukelti vandens protėkį. Dėklo atidarymas 1 Paslinkite fiksatoriaus rankenėlę rodyklės kryptimi (1 toliau pateikiamame paveikslėlyje). 2 Paslinkę laikykite slankųjį fiksatorių rodyklės kryptimi (2 toliau pateikiamame paveikslėlyje) ir prieš laikrodžio rodyklę pasukite atidarymo ir uždarymo ratuką (3 toliau pateikiamame paveikslėlyje). 3 Atidarymo ir uždarymo ratuką pasukite į tokią padėtį, iš kurios sukti toliau nebegalima. 4 Atsargiai atidarykite dėklo užpakalinį dangtelį. Slankusis fiksatorius Fiksatoriaus rankenėlė 2 3 Atidaryti 1 Atidarymo ir uždarymo ratukas ĮSPĖJIMAS: Sukdami atidarymo ir uždarymo ratuką nenaudokite didelės jėgos. Taip galite sugadinti ratuką. LT 15 VM9800TA-01-01-PT-055-inst-LT. book Page 16 Monday, February 18, 2013 1:21 PM Skaitmeninio fotoaparato įdėjimas 1 Patikrinkite, ar skaitmeninis fotoaparatas išjungtas. 2 Švelniai įkiškite skaitmeninį fotoaparatą į dėklą. 3 Tarp skaitmeninio fotoaparato apatinės dalies ir dėklo įkiškite du vieną ant kito sudėtus silikagelio maišelius (1 g). 2 3 ĮSPĖJIMAS: • Silikagelio maišelis gali įstrigti sandarinus dėklą ir gali atsirasti vandens protėkis. Visada pakeiskite silikagelį, kai dėklas atidaromas ir uždaromas. Patikra, ar fotoaparatas tinkamai įdėtas Prieš uždarydami dėklą patikrinkite toliau nurodytus punktus. • Ar ant žiedinio sandariklio, jo sąlyčio paviršiaus ant priekinio dangtelio yra purvo arba svetimkūnių?Išsamesnės informacijos apie techninę priežiūrą žiūrėkite šio vadovo skyriuje „6. Nelaidumą vandeniui užtikrinančių dalių priežiūra“ (p. 23). LT 16 VM9800TA-01-01-PT-055-inst-LT. book Page 17 Monday, February 18, 2013 1:21 PM Dėklo uždarymas 1 Atsargiai uždarykite dėklą, sulygiuodami užpakalinio dangtelio tvirtinimo iškyšą su grioveliu. 2 Atidarymo ir uždarymo ratuką pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kol užsirakins. 3 Paslinkite fiksatoriaus rankenėlę LOCK (UŽFIKSAVIMO) kryptimi. Uždaryti 3 ĮSPĖJIMAS: 2 • Jei atidarymo ir uždarymo ratukas nepasuktas iki galo, dėklas nebus uždarytas. [. . . ] 2 Pakiškite žiedinio sandariklio nuėmiklio galą po žiediniu sandarikliu (elkitės atsargiai, kad žiedinio sandariklio nuėmiklio galu nesubraižytumėte griovelio). 3 Iš griovelio išlindusį žiedinį sandariklį suimkite pirštų galais ir nuimkite jį nuo dėklo. Smėlio, purvo ir pan. nuvalymas Apžiūrėję, ar nuo žiedinio sandariklio nuvalyti nešvarumai, švelniai pirštų galais suspausdami žiedinį sandariklį per visą perimetrą patikrinkite, ar nėra prikibusio smėlio ar kit svetimkūnių, taip pat ar nėra pažaidų ir įtrūkių. LT 23 VM9800TA-01-01-PT-055-inst-LT. book Page 24 Monday, February 18, 2013 1:21 PM Švariu skudurėliu be pūkelių arba vatos tamponu pašalinkite svetimkūnius, prilipusius prie žiedinio sandariklio griovelio. Taip pat nuvalykite smėlį ar purvą, prilipusį prie žiedinio sandariklio sąlyčio paviršiaus ant dėklo priekinio dangtelio. ĮSPĖJIMAS: • Nelaidumą vandeniui užtikrinančių dalių priežiūra reikalinga net ir prieš naudojant šį gaminį po vandeniu pirmą kartą. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS OLYMPUS PT-055

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag