Vartotojo vadovas OLYMPUS E€

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo OLYMPUS E€. Mes tikimės kad ši OLYMPUS E€ vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją OLYMPUS E€.


OLYMPUS E€ : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (7464 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   OLYMPUS E€ (3254 ko)
   OLYMPUS E€ (3888 ko)
   OLYMPUS E€ (7658 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija OLYMPUS E€

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] 3. Fotoaparato paruošimas ir veiksmų eiga Fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį Fotografavimas naudojant tiesioginį vaizdą Nuotraukų ir filmų peržiūra Pagrindiniai veiksmai Fotografavimo parinkčių naudojimas Meniu funkcijos Nuotraukų spausdinimas Fotoaparato jungimas prie kompiuterio ir išmaniojo telefono Baterija, baterijos kroviklis ir kortelė Keičiamieji objektyvai Atskirai įsigyjamų priedų naudojimas Informacija SAUGOS PRIEMONĖS Naudojimo vadovas 4. 14. Dėkojame, kad pirkote skaitmeninį fotoaparatą „Olympus“. Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį veikimo laiką. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti. [. . . ] Jei pasirinkta nuostata [On], pirmumas bus teikiamas aiškiam nuotraukų matomumui. Ekspozicijos kompensavimo efektai ir kitos nuostatos ekrane nebus matomi. 105, 106 Displayed Grid Picture Mode Settings Histogram Settings Mode Guide Live View Boost — — 105 18 — U „Disp“/8/PC Parinktis Frame Rate Aprašymas MENU c U g — Pasirinkite [High], kad sumažėtų kadrų delsa. [mode2]: filtruoti efektus, kurie nematomi, kol užrakto mygtukas nuspaustas iki pusės. Jei pasirinksite [Off], fotografuojant HDR režimu vaizdo Range ieškiklis ir ekranas bus rodomi įprastai. Flicker reduction Sumažina mirgėjimo efektą, atsirandantį naudojant tam tikrą apšvietimą, pvz. , fluorescencines lempas. Jei, pasirinkus nuostatą [Auto], mirgėjimas nesumažėja, nustatykite [50Hz] arba [60Hz] pagal tai, koks tame regione yra elektros tinklo dažnis. LV Close Up Mode [mode1]: užrakto mygtuką nuspaudus iki pusės priartinimo funkcija atšaukiama. [mode2]: užrakto mygtuką nuspaudus iki pusės priartinimo funkcija neatšaukiama. „Peaking Settings“ Galite keisti kraštų paryškinimo spalvą tarp juodos ir baltos. Backlit LCD Jei nustatytą laiko tarpą neatliekami jokie veiksmai, sumažėja foninis apšvietimas – taupoma baterijos energija. Jei pasirinkta funkcija [Hold], foninis apšvietimas nesumažėja. Sleep Jei nustatytą laiko tarpą neatliekami jokie veiksmai, fotoaparatas pereina į pasyvųjį (energijos taupymo) režimą. Iš naujo fotoaparatą galima aktyvinti iki pusės nuspaudžiant užrakto mygtuką. Auto Power Off Fotoaparatas išsijungia po nustatyto laiko tarpo. Nustatę [Off] galite išjungti pyptelėjimą, atsirandantį, kai 8 (Pyptelėjimo nuspaudus užrakto mygtuką užfiksuojamas židinys. garsas) USB Mode Pasirinkite fotoaparato prijungimo prie kompiuterio ar spausdintuvo režimą. Pasirinkite [Auto], kad kas kartą prijungus fotoaparatą būtų rodomos USB režimo parinktys. — 59 — 54 — — 7 Meniu funkcijos (Naudotojo meniu) — — — — V „Exp“/p/ISO Parinktis EV Step Aprašymas MENU c V g — Noise Reduct. Rinkdamiesi išlaikymą, diafragmą, ekspozicijos kompensaciją ir kitus ekspozicijos parametrus pasirinkite naudojamą padidėjimo žingsnį. Ši funkcija mažina ilgų ekspozicijų metu sukuriamą skaitmeninį triukšmą. [Auto]: triukšmo mažinimas atliekamas sumažėjus fotografavimo spartai arba pakilus fotoaparato temperatūrai. • Triukšmui mažinti reikia maždaug dvigubai daugiau laiko nei nuotraukai įrašyti. • Fotografuojant serijomis triukšmo mažinimo funkcija išsijungia automatiškai. • Ši funkcija gali tinkamai neveikti esant tam tikroms fotografavimo sąlygoms ar objektams. 41 LT 93 V „Exp“/p/ISO Parinktis Noise Filter ISO ISO Step ISO-Auto Set Aprašymas MENU c V g — 57 — ISO-Auto 7 Meniu funkcijos (Naudotojo meniu) 94 LT „Metering“ AEL Metering BULB/TIME Timer „BULB/TIME Monitor“ Live BULB Live TIME Anti-Shock z Pasirinkite triukšmo mažinimą, atliktiną esant dideliam ISO jautriui. [. . . ] THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. MPEGLA. COM Su šiuo fotoaparatu gali būti pateikiama trečiųjų šalių programinės įrangos. Bet kokiai trečiųjų šalių programinei įrangai taikomos jos savininkų ar licencijos išdavėjų sąlygos, suteikiančios teisę naudotis programine įranga. Šias nuostatas ir sąlygas (jei jų yra) bei kitus pranešimus galite rasti programinės įrangos duomenų PDF faile, kuris pateiktas pridedamame kompaktiniame diske arba svetainėje http://www. olympus. co. jp/en/support/imsg/ digicamera/download/notice/notice. cfm 14 SAUGOS PRIEMONĖS 160 LT Rodyklė Simboliai # RC Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 W (kalbos pasirinkimas). . . . . . . . . . . . . . . . . 88 c/# Menu Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 P Set Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 I Face Priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 91 j H fps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 j L fps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 j + IS Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 G/Info Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 K Control Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 # Slow Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 # X-Sync. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS OLYMPUS E€

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag