Vartotojo vadovas OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S. Mes tikimės kad ši OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S.


OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1395 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S (8097 ko)
   OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S (8097 ko)
   OLYMPUS µ-MINI DIGITAL S (2973 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] M rz 2005 1:50 13 SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Fotografuok ir žiūrėk! LT ojo Vartot as vadov MjuMini-DS_LT. fm Seite 2 Dienstag, 22. M rz 2005 1:50 13 • Ačiū, kad pirkote „Olympus“ skaitmeninį fotoaparatą. Prieš pradėdami naudoti naują fotoaparatą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį naudojimo laiką. • Šioje instrukcijoje aprašomos pagrindinės fotografavimo ir nuotraukų peržiūros funkcijos. [. . . ] Fotoaparatas atsparus orų poveikiui ir bet kuria kryptimi užpurškus ant jo vandens, jis nesugadinamas. Naudodamiesi fotoaparatu, laikykitės šių atsargumo priemonių. Neplaukite fotoaparato vandeniu. Neįmeskite fotoaparato į vandenį. Nefotografuokite po vandeniu. Į fotoaparatą gali patekti vandens, jeigu baterijos ar jungties skyrelio dangtelis uždarytas nesandariai. Baterijos / jungties skyrelio dangtelis Patikimai uždarykite baterijų skyrelio / jungties dangtelį. Jei fotoaparatą aptaškėte, nedelsdami nušluostykite sausa skiaute. Pakartotinai įkraunama baterija ir kiti fotoaparato priedai NEATSPARŪS orų poveikiui. LT 9 MjuMini-DS_LT. fm Seite 10 Dienstag, 22. M rz 2005 1:50 13 FOTOAPARATO IŠPAKAVIMAS Jei pastebėjote, kad trūksta kokių nors komplekto dalių arba jos pažeistos, kreipkitės į pardavėją. Skaitmeninis fotoaparatas Dirželis Kortelė LI-30B ličio jonų baterija Ličio jonų baterijos kroviklis LI-30C USB kabelis AV laidas „OLYMPUS Master“ programinės įrangos kompaktinis diskas Vartotojo vadovas (šis vadovas) Išsamios instrukcijos (CD-ROM) Garantinė kortelė Registracijos kortelė Turinys gali skirtis, atsižvelgiant į regioną, kuriame įsigijote fotoaparatą. 10 LT MjuMini-DS_LT. fm Seite 11 Dienstag, 22. M rz 2005 1:50 13 FOTOAPARATO IŠPAKAVIMAS Dirželio tvirtinimas 1 Pritvirtinkite dirželį, kaip parodyta iliustracijoje. Tvirtai užveržkite dirželį, kad šis neatsipalaiduotų. Pastaba Nešdami fotoaparatą, atsargiai elkitės su dirželiu, nes šis nesunkiai gali užsikabinti už įvairių objektų ir sužaloti žmones arba daiktus. Nemojuokite fotoaparatu, laikydami jį už dirželio, stipriai netraukite už dirželio, nes taip galite jį nutraukti. Tinkamai pritvirtinkite dirželį, kaip parodyta iliustracijoje, kad fotoaparatas neatsikabintų. Jei netinkamai pritvirtinus dirželį fotoaparatas atsikabins, „Olympus“ neprisiima jokios atsakomybės už patirtą žalą. BATERIJOS ĮKROVIMAS Nauja baterija nėra iki galo įkrauta. Prieš pradėdami naudoti bateriją, iki galo įkraukite ją krovikliu LI-30C. Pastaba Yra dviejų tipų LI-30C baterijų kroviklių: „kintamosios srovės (AC) laido tipo“ ir „kištuko tipo“. Atsižvelgiant į šalį ar regioną, kuriame įsigijote fotoaparatą, pridedamo baterijų kroviklio tipas gali skirtis. Čia kaip pavyzdys pateikiamas aiškinimas, kaip naudoti kintamosios srovės laido tipo baterijų kroviklį. Jeigu Jūs įsigijote kištukinio tipo baterijų kroviklį, jį junkite tiesiai į kintamosios srovės maitinimo lizdą. 1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą. Kintamosios srovės tinklo lizdas LT 11 MjuMini-DS_LT. fm Seite 12 Dienstag, 22. M rz 2005 1:50 13 BATERIJOS ĮKROVIMAS 2 Įdėkite bateriją į baterijų kroviklį. Įkrovimo indikatorius Ličio jonų baterija (LI-30B) Prasidėjus krovimui, indikatorius ima šviesti raudonai. Baterijai visiškai įsikrovus, indikatorius ima šviesti žaliai. PATARIMAI Baterijos LI-30B įkrovimas užtrunka apie 110 minučių. Pastaba Šiame fotoaparate naudojama „Olympus“ LI-30B ličio jonų baterija. Baterijos naudojimo trukmė priklauso nuo fotografavimo sąlygų ir t. Kroviklį galima naudoti, esant kintamosios srovės įtampai nuo 100 iki 240 V (50 / 60 Hz). Naudojant kroviklį užsienyje, gali prireikti tinklo kištuko adapterio, kad kištukas atitiktų kintamosios srovės lizdo formą. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinėje elektros prekių parduotuvėje arba kelionių agentūroje. Keliaudami po užsienį, nepirkite ten įtampos konvertavimo prietaisų, nes taip galite sugadinti savo kroviklį. BATERIJOS IR KORTELĖS ĮDĖJIMAS 1 Patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas. Objektyvo užsklanda uždaryta. Ekranas išsijungęs. M rz 2005 1:50 13 BATERIJOS IR KORTELĖS ĮDĖJIMAS 2 Atidarykite baterijos / jungties skyrelio dangtelį. Baterijos / jungties skyrelio dangtelis Palaikykite iki pusės nuspaudę A mygtuką. Jo neatleisdami, stumtelėkite rodyklės kryptimi baterijų / jungties skyrelio dangtelį ir atidarykite jį. A 3 Įdėkite bateriją. Kaip išimti bateriją Pastumkite fiksatorių, kaip parodyta. Baterija iššoks, ir galėsite ją išimti. Baterija Baterijos fiksatorius Tinkamai įdėta baterija užsifiksuos savo vietoje. Baterijos fiksatorius 4 Atidarykite kortelės skyrelio dangtelį. Pirštų galiukais trūktelėkite kortelės skyrelio dangtelį į save. Kortelės skyrelio dangtelis LT 13 MjuMini-DS_LT. fm Seite 14 Dienstag, 22. [. . . ] Nuotraukos gali būti ištrinamos po vieną arba visos iš karto. Pastaba Negalėsite ištrinti apsaugotų nuotraukų. Prieš trindami tokią nuotrauką, atšaukite jos apsaugą. Prieš trindami nuotraukas, jas patikrinkite, kad atsitiktinai neištrintumėte reikalingų. Trynimas po vieną kadrą S Įveskite į ekraną nuotrauką, kurią norite ištrinti, ir įjunkite pagrindinį meniu. Pagrindinis meniu ̈ [ERASE] 1 Pasirinkite [YES] ir paspauskite e. Nuotrauka bus ištrinta, ir meniu išsijungs. Norėdami atšaukti trynimą po vieną nuotrauką, pasirinkite [NO] ir paspauskite e mygtuką. SELECT ERASE YES NO GO OK LT 27 MjuMini-DS_LT. fm Seite 28 Dienstag, 22. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag